Welkom!

Nieuws

gallery/2022-oud-nieuw

Maand/Jaar

Bericht/Link

Nov'22

NEW YEARS PARTY!!! (see poster above)

Oct'22

Tijdelijk watertap punt gedurende het winterseizoen aan het hek van de Gardenshop aangelegd.

Gedurende de wintertijd kunnen leden die aanwezig zijn op de tuin en water nodig hebben, hiervan gebruik maken.

Gebruik a.u.b. verantwoord, anders wordt het verwijderd

Okt'22

Nieuwe schadeformulier PDF

Sep'22

Baggeren 2022
Elke tuinder wordt verzocht dit jaar zijn sloot grenzend aan zijn tuin te baggeren voor 1 november. Het slib dient u op de tuinrand langs de sloot te gooien. Er vindt namelijk na 1 november 2022 een controle op baggeren plaats.

Baggerscheppen worden vanaf 19 september bij het klushok buiten neergelegd voor algemeen gebruik. Na het baggeren de schep weer terugleggen bij het klushok.

Sep'22

Openingstijden shop in de winter, van 10:00 tot 12:00 op 20 november, 18 december, 22 januari'23, en 19 februari'23. Start seizoen 26 februari 2023 met de normale openingstijden.

HET CLUBHUIS

 

Het terras en clubhuis zijn geopend op:

Vrijdag 20:00-24:00

Zaterdag 12:00-18:00 (keuken 12:00-15:00) & 20:00-24:00

Zondag 12:00-17:00 (keuken 12:00-15:00)

* kijk voor tijden op de Agenda-pagina

 

Betalen mogelijk alleen met een pinpas! 

Voor kinderen kunt u gele muntjes kopen waarmee ze een ijsje en frisdrank kunnen kopen

THE GARDEN SHOP

Maart, april, september en oktober:
Zaterdag, 10.00 - 13.00 uur

Mei t/m augustus: 
Zaterdag 10.00 - 13.00 uur. 
Zondag 10.00 - 12.00 uur.
Woensdag 14.00 - 16.00 uur.
 

* Er kan niet via de mail worden besteld, u moet persoonlijk naar de Shop komen, dank. 
* kijk voor tijden op de Agenda-pagina

In de Shop kunt u terecht voor bijna al uw tuinbenodigdheden, bv. tuingereedschap, zand, aarde, gas, accu’s, mest en voeding, schoonmaak, kruiwagens en banden, er is een tweedehands hoekje, diverse bestrating, schuttingen en grind.In de shop staat ook een bord met 'gevraagd en aangeboden' voor uw advertenties. U kunt ook op deze site adverteren, stuur een berichtje via het tabblad Oproepen. 
Bestellingen/bezorgen
Als de shop open is kunt u zand en aarde bestellen, vanaf 30 zakken. Deze worden geleverd, afhankelijk van de besteltijd en de drukte op zaterdag tussen 10 en 13 uur. Big Bags worden op woensdag geleverd. Voor alle overige bestellingen altijd even informeren in de shop. Karren U kunt voor grote partijen grof vuil of takken een kar reserveren in de shop. Deze kar wordt in het seizoen op vrijdag bij u neergezet en op zaterdagochtend bij u weggehaald. U dient te allen tijde zelf (of u regelt iemand om mee te gaan) te lossen. Grof vuil dient klein gemaakt te wordenivm de ruimte in de container. Dit geldt ook voor takken. De kar is alleen voor takken niet voor overig vuil of compost. Gaat u snoeien voordat u een kar hebt, dient u het afval op eigen tuin te bewaren. Ook met de takkenkar moet u zelf op zaterdagochtend mee gaan om te lossen. De reservering van karren gaat via een rooster. Heeft u elders een bestelling gedaan, anders dan in de shop (bv een nieuw bankstel of een buitenkeuken), dan kan u in de shop een afspraak maken voor een kar op een dag in overleg.

BAGGEREN

 

Baggerscheppen zijn in oktober (zie Agenda) te lenen bij het klusoord. Na gebruik weer bij het klusoord terugbrengen. Er wordt gecontroleerd of er gebaggerd is.

HET VUIL

 

Vuil:

April t/m augustus
Zaterdag, 09.30 - 11.00 uur

 

Maart,september en oktober
Zaterdag, 9.00 - 10.00 uur

 

Bovendien als exta zomervakantie service: op alle woensdagen in juli en augustus (t/m 23 augustus) van 18:00-18:15 uitsluitend gele huisvuilzakken.

Groen:
April t/m september
Zaterdag, 09.00 - 12.00 uur
Woensdag, 14.00 - 15.00 uur

 

Maart en oktober
Zaterdag, 9.00 - 10.00 uur

 

Het vuildepot 

Grote partijen vuil voor de container ALTIJD eerst in overleg met de dagbeheerder!

Huisvuil alleen aanleveren in gele zakken, verkrijgbaar in de shop. Grijze zakken worden niet aangenomen. Accu’s kunnen ingeleverd worden bij de gardenshop. Koelkasten kunnen niet bij het vuil ingeleverd worden. Deze dient u zelf af te voeren. Glas kan de gehele week door ingeleverd worden in de glasbak. 
Grof vuil. Altijd zo klein mogelijk: bv. bij tafels de poten er af, planken zo klein mogelijk, stoelen uit elkaar. Zonnepanelen kunnen in de grofvuil container. Verf kan niet ingeleverd worden. Dit moet elders bij chemisch afval ingeleverd worden. Puin kan in de puincontainer. Gaat u een nieuw terras leggen en wilt u van het oude af, dan kunt u het ook te koop aanbieden. Maak een advertentie voor in de shop en op deze site. Dakbedekking kan niet zomaar op zaterdag ingeleverd worden. Overleg in de shop voor de afvoer hiervan. Voor alles geldt: Volg de aanwijzingen die u krijgt op het vuildepot en de stortplaats. Karren en kruiwagens zelf lossen, indien u dat niet kunt, laat dan een ander uw vuil wegbrengen.
Tot slot: hou er rekening mee dat alle posten bemand worden door vrijwilligers!

 

TECHNISCHE DIENST

 

Iedere laatste zaterdag  van de maand tussen 11 en 12.00 uur is minimaal 1 medewerker beschikbaar zijn in het clubhuis om (aspirant) leden te adviseren of te woord te staan aangaande technische zaken. Hierbij kan je denken aan:

- aanleg water

- aanleg gas installatie

- aanleg afvoeren putten

- aanleg elektra

- lenen gereedschappen van de vereniging zoals aggregaat, rolsteiger, ladders, lasapparaat en ook kleiner gereedschap.

- verder kunnen we klachten of storingen opnemen en uitzetten.

 

REGELS VOOR UW  GAS

Ieder jaar controleert de Tuincommissie uw gasinstallatie. Uw gasinstallatie Die dient in ieder geval aan de volgende punten te voldoen: 

- U heeft een ontheffing om maximaal 4 gasflessen op uw tuin te hebben. Lege flessen tellen ook mee. Meer flessen zijn niet toegestaan. 

Gasflessen moeten in een kist geplaatst worden. De binnenmaat van de gaskist mag maximaal 45 cm

breed zijn en de lengte mag niet langer zijn dan nodig is om maximaal 4 gasflessen te plaatsen.

 • De gaskist mag maximaal 80 centimeter hoog zijn, gemeten vanuit het maaiveld. In de gaskist mogen alleen gasflessen geplaatst worden.
 • De gaskist mag niet op slot zijn en de gasflessen mogen niet aan elkaar op slot gezet worden zodat de brandweer deze, indien nodig, gemakkelijk kan verwijderen.
 • De gaskist moet aan de onderkant voorzien zijn van openingen zodat bij lekkage het gas, zich niet in de gaskist kan ophopen maar, kan ontsnappen.
 • Gasslangen mogen niet aan zonlicht blootgesteld worden. De koperen leidingen moeten dus tot achter of tot in de gaskist lopen.
 • Gasslangen moeten regelmatig vervangen worden. Op elke gasslang moet de gedrukte datum duidelijk leesbaar zijn. Er zijn twee opties:
 1. Gasslangen met een productiejaar; in 2020 mogen de gasslangen alleen van productiejaar 2017, 2018, 2019 en 2020 zijn. De letter Q geeft het kwartaal van dat jaar aan.  
 2. Gasslangen met een einddatum; Deze moeten vòòr deze einddatum vervangen worden. Gasslangen die hier niet aan voldoen worden onklaar gemaakt!
   

Nieuwe gasslangen zijn verkrijgbaar in de Gardenshop.

Gasslangen die aan een overslagventiel geperst zijn moeten ook op tijd vervangen worden. Houdt deze datum dus ook in de gaten. Aangezien er niet op alle drukregelaars een productiedatum of een houdbaarheidsdatum staat kunnen wij niet vaststellen hoe oud deze is en of dit gevaar voor u oplevert. Wij raden u aan drukregelaars zonder datum of waarvan de houdbaarheid is verlopen, ook daadwerkelijk te vervangen. Voor enkele euro`s loopt u veel minder risico op grote problemen.

Voldoet u hieraan, dan maakt u ons en uw buren vrolijk.

AGREGAAT
Toegestaan op: 

Maandag, 17.00 - 19.00 uur

Dinsdag, 17.00 - 19.00 uur

woensdag, 10.00 - 17.00 uur

Donderdag, 17.00 - 19.00 uur

Vrijdag, 17.00 - 19.00 uur

Zaterdag, 10.00 - 17.00 uur

Zondag: niet toegestaan.

Wilt u aub rekening houden met uw buren? Dank!

WIJZIGEN PERSOONLIJKE
INFORMATIE

 

Mail naar:  bestuuronslustoord@gmail.com
of een briefje in de brievenbus van het bestuur of gebruik het contactformulier op deze site. 

ONTHEFFINGEN
 

Ontheffingen voor brommer of auto: 

deze dient u jaarlijks opnieuw aan te vragen bij het bestuur.

VERZEKERING

diefstal | schade
 

Graag het formulier invullen en in de brievenbus van het bestuur

Schade

Mutatie

Diefstal

COVID-19

Update Corona maatregelen

 

De basisregels voor iedereen in Nederland zijn:

 • blijf bij klachten thuis en laat u testen;
 • houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog; 
 • vermijd drukte:
 • ga weg als het druk is

 

Bouwcommissie agenda 2021

 

Vanaf 13 februari 2021 zal er elke tweede zaterdag van de maand  een spreekuur van de bouwcommissie zijn. Tuinders met vragen over bouw, aanbouw en bouw gerelateerde zaken, kunnen dan terecht v.a 10:30 uur.

I.v.m. de coronaregels zal tot nader bericht dit spreekuur plaats vinden in het clubhuis.

Het bestuur en de leden van de bouwcommissie verzoeken dan ook dat eenieder de Coronaregels in acht neemt.

 

Te Koop

 

Hier ziet u de tuinen die ter overname worden aangeboden.

 

Naar aanleiding van de vele vragen die wij van (potentiële) kopers hebben gekregen over de aankoop van een tuin, willen wij u wijzen op de door Tuinpark 'Ons Lustoord' gehanteerde aankoopprocedure: Klik Hier

 

Aspirant lid

U dient zich in te schrijven als aspirant lid van de Bond van Volkstuinders, dit kunt u doen via de website van de Bond van Volkstuinders. U bent dan aspirant lid en per jaar moet u een contributie daarvoor aan de Bond betalen van ca € 40, tevens verkrijgt u hiermee het recht om u op de wachtlijst van de (29) tuinparken van de Bond van Volkstuinders te laten plaatsen.

Wachtlijst

Op Tuinpark 'Ons Lustoord' bestaat voor aspirant-leden de mogelijkheid om op een vaste zaterdag per maand zich te laten inschrijven op de wachtlijst van het tuinpark.

U kunt HIER uw rang en inschrijfdatum opzoeken.

 

* In de Agenda (button hierboven) kunt u zien op welke data u zich kunt inschrijven. 

 

Voor meer informatie kunt u mailen naar: bestuuronslustoord@gmail.com
 

 

Informeer bij koop altijd naar eventuele extra voorwaarden, bv. m.b.t. de aanwezigheid en kosten van een septic tank.

Verdere kosten: entreegeld € 135,00 en de kosten voor de vereniging over het lopende jaar,  alsmede een jaarlijkse aanslag forensenbelasting van ca € 65 - € 70 opgelegd door de Belastingdienst.

 

Tuinen ter overname

Mocht u interesse hebben in een van onderstaande tuinen kunt u dat via een mail naar bestuuronslustoord@gmail.com kenbaar maken. Vergeet u niet het tuinnummer in uw mail te vermelden.

Tuin overname altijd in overleg met verkoper.

Financiële afhandeling loopt altijd via de bond van volkstuinders.

Tuinen met publicatiedatum hebben 2 weken reactietermijn.

 

#

Tuinhuis €

Tuin €

Opmerkingen

Publicatie

datum

Sluitingsdatum

48

x

x

lege tuin

22-10-2022

5-11-2022

50

x

x

lege tuin

22-10-2022

5-11-2022

151

5545,-

0,-

24-11-2022

08-12-2022

242

3220,-

50,-

22-10-2022

5-11-2022

300

4214,40

140,-

huisje op het derde gedeelte die bedreigd is met woningbouw; foto1, foto2

17-11-2022

01-12-2022

Aankopen

Aankoopprocedure tuin Ons Lustoord 2022

U dient de volgende stappen te doorlopen om het proces zo vlot mogelijk te laten verlopen:


Aspirant lid
U dient zich eerst in te schrijven als aspirant lid van de Bond van Volkstuinders, dit kunt u doen via de website van de Bond van Volkstuinders. U bent dan aspirant lid en per jaar moet u een contributie daarvoor aan de Bond betalen van ca € 40, tevens verkrijgt u hiermee het recht om u opde wachtlijst van de (29) tuinparken van de Bond van Volkstuinders te laten plaatsen.


Wachtlijst Tuinpark 'Ons Lustoord'
Op Tuinpark 'Ons Lustoord' bestaat voor aspirant-leden de mogelijkheid om op een vaste zaterdag per maand zich te laten inschrijven op de wachtlijst van het tuinpark. Deze zogenaamde inschrijvingsdagen en de tijdstippen staan vermeld op de website onder Agenda en de pagina Te Koop, en deze agenda is tevens opgenomen in de mededelingborden op het tuinpark.


Benodigde gegevens voor de inschrijving op de wachtlijst
U dient de volgende gegevens te kunnen overleggen: uw persoonlijke gegevens, evenals de gegevens van uw (eventuele) partner, bewijs van aspirant lidmaatschap van de Bond van Volkstuinders, een (voorlopig) bewijs dat u woonachtig bent op een woonadres in Nederland, dan wel een woonadres in Amsterdam, Diemen, Landsmeer, Almere, Ouder-Amstel of Badhoevedorp (postcodegebied 1171), indien u zich als aspirant bij de Bond van Volkstuinders hebt ingeschreven na 12 juni 2021. Na het invullen van het formulier wordt u met een volgnummer opgenomen in de aspirantenlijst van het Tuinpark, zodat het Bestuur op enig moment de juiste rangorde voor de toewijzing van een tuin aan een aspirant lid kan bepalen.

 

Toewijzing door het Bestuur van een tuin aan een aspirant lid
Elke (nieuwe) tuin die in de verkoop komt, moet veertien dagen worden gepubliceerd en elk aspirant lid op de wachtlijst van het tuinpark kan zijn of haar interesse voor een bepaalde tuin kenbaar maken aan het Bestuur via het bestuur (bestuuronslustoord@gmail.com). Het Bestuur bepaalt op basis van volgnummer (rangorde) aan welk aspirant lid een tuin wordt toegewezen, een en ander met betrekking tot deze procedure is opgenomen in de Statuten en reglementen van de Bond van Volkstuinders.
 

Aankoopprijs van een tuin
Het tuinhuis en de tuin zijn door twee commissies van het tuinpark, te weten de Bouw- en Taxatiecommissie en de Tuincommissie getaxeerd, hieruit volgt een taxatiewaarde van de tuin met opstallen die tevens de maximale aankoop/verkoopprijs aangeeft, lager mag, hoger niet! De overname van eventuele inventaris is een zaak tussen de verkoper en koper en het tuinpark heeft hier dus geen inspraak in of bemoeienis mee. De gehele financiële afhandeling (excl. inventaris) verloopt via het penningmeesterschap van het tuinpark, de koper betaalt dus aan het tuinpark en het tuinpark betaalt weer aan de verkoper. De verkoper ontvangt daarvoor van het tuinpark een Eindafrekening en de koper een Aankooprekening, waarbij ook een groot deel van de kosten van het lopende jaar pro rato worden verrekend tussen verkoper en koper en de koper tevens entreegeld en bondscontributie in rekening gebracht krijgt onder aftrek van de eerder betaalde aspiranten-contributie. De Aankooprekening en de Eindafrekening zijn bij eventuele verschillen in prijzen, afwijkende afspraken, afwijkende vermeldingen op de website en/of de mededelingenborden leidend.

Uittreksel uit het bevolkingsregister, basisregistratie personen (BRP, voorheen gemeentelijke basisadministratie GBA)
Als een tuin definitief is toegewezen en aangekocht door een aspirant lid, dan dient laatstgenoemde  vóór de daadwerkelijke overdracht van de tuin een uittreksel uit het bevolkingsregister (BRP) te overleggen, niet ouder dan drie maanden, waaruit onomstotelijk blijkt dat het aspirant lid een woonadres in Nederland heeft, dan wel een woonadres in Amsterdam, Diemen, Landsmeer, Almere, Ouder-Amstel of Badhoevedorp (postcodegebied 1171), indien u zich als aspirant bij de Bond van Volkstuinders hebt ingeschreven na 12 juni 2021..

 

Overdracht tuin van verkoper naar koper
Financiële afhandeling loopt via de bond van volkstuinders. Als aan alle financiële en overige verplichtingen (zie ook bij punt Uittreksel uit het bevolkingsregister, basisregistratie personen (BRP, voorheen gemeentelijke basisadministratie GBA) ) bij de aankoop van een tuin door koper zijn voldaan, krijgen verkoper en koper van het Bestuur een uitnodiging voor de registratie van de overdacht van de tuin middels het zogenaamde 'Tuinregistratieformulier'. Dit formulier is bedoeld als basisdocument voor de registratie van de tuin op naam van de koper (en eventuele partner) in de ledenadministratie van het tuinpark alsmede in de ledenadministratie van de Bond van Volkstuinders.

Tot zover de uitleg met betrekking tot de aankoopprocedure tuinen van Tuinpark 'Ons Lustoord', voor verdere informatie en uitleg over de rechten en verplichtingen die een volkstuin met zich brengt mogen wij u verwijzen naar de website en de Statuten en reglementen van de Bond van Volkstuinders.

Met bovenstaande hopen wij uw vragen volledig te hebben kunnen beantwoorden. Indien u toch nog vragen mocht hebben dan kunt u ook altijd contact met ons opnemen via het bestuur: bestuuronslustoord@gmail.com

 

Ter informatie: de statuten en reglementen van de Bond van Volkstuinders


Met vriendelijke groet,

Tuinpark 'Ons Lustoord'

Verkopen

VERKOOPPROCEDURE

*let op: het kan zijn dat deze tekst vanaf het tuinseizoen van 2019 op sommige plekken gewijzigd gaat worden*

 

Om een zo volledig mogelijk verkoopdossier op te kunnen bouwen en zodoende een (potentiële) koper van alle informatie te kunnen voorzien, dienen de volgende stappen te worden doorlopen:

 

1. In een schriftelijke mededeling naar het Bestuur van Tuinpark 'Ons Lustoord' geeft u de door u voorgenomen verkoop van uw tuin aan en, indien voor u van toepassing, tevens de opzegging van uw lidmaatschap van de Bond van Volkstuinders. Deze schriftelijke mededeling kunt u per post t.a.v. het Bestuur sturen of in de brievenbus deponeren van het Bestuur aan de buitenzijde van het clubhuis van Tuinpark 'Ons Lustoord'. Na ontvangst door ons van uw schriftelijke mededeling van voorgenomen verkoop krijgt u van ons een bevestiging dat wij uw verzoek tot verkoop en/of opzegging hebben ontvangen en in behandeling hebben genomen.
 

 2. De tuin en het huisje dienen in een goed te taxeren staat zijn, waarbij wij de volgende eisen stellen om de taxatie zo volledig mogelijk te kunnen uitvoeren:

 

-De onderkant van de vloer en de balken zijn zichtbaar d.m.v. een luik in de vloer met een afmeting  van 60 x 60 cm. (n.v.t. indien er een betonplaat is gebruikt).
-De kapconstructie en het dakbeschot zijn zichtbaar. Bij een verlaagd en/of geïsoleerd plafond is een luik noodzakelijk.
-De fundering, betonplaat en/of vorstrand zijn zichtbaar.
-De septic tank is aanwezig, zichtbaar en bereikbaar voor controle (de deksel dient direct gelicht te kunnen worden).
-Er zal een controle plaatsvinden op de goede werking van en bij het doortrekken van het toilet
-De stapelput(ten) is/zijn zichtbaar en bereikbaar.
-De waterput is zichtbaar en bereikbaar.

 

3. Er dient voldaan te zijn aan alle door de Bond van Volkstuinders vastgestelde richtlijnen ten aanzien van het huisje, de tuin en het onderhoud. Indien het niet mogelijk is voor de Bouw- en Taxatiecommissie om de staat van één van bovengenoemde punten te controleren, dan zal hiervoor, een door de Bond van Volkstuinders vastgesteld bedrag, op de totale taxatiewaarde in mindering worden gebracht.

 

4. U levert tezamen met een plattegrond van uw tuin (waarop de opstallen, septic tank, putten e.d. beschreven staan) persoonlijk in bij de Bouw- en Taxatiecommissie,  tezamen met een sleutel van het huisje. Bij inlevering van de sleutel bij de Bouw- en Taxatiecommissie ondertekent u een formulier waarop u de staat van uw tuin vermeld staat.

 

5. Binnen een periode van 2 tot 4 weken zullen zowel de Bouw- en Taxatiecommissie alsmede de Tuincommissie uw tuin taxeren.

 

6. Nadat beide taxaties door het Bestuur ontvangen zijn zal er een volledig taxatieoverzicht voor u worden opgesteld met de maximale verkoopprijs.

 

7. U zult zo spoedig mogelijk van dit taxatieoverzicht op de hoogte worden gesteld en het taxatieoverzicht  zal tevens door u voor akkoord moeten worden getekend.

 

8.Indien u akkoord gaat met de verkoopprijs dan zal uw tuin zo spoedig mogelijk te koop worden aangeboden op de daarvoor bestemde borden en andere door het Bestuur aangewezen locaties en media.

 

Het staat u uiteraard vrij om een potentiële koper aan te dragen, houdt u er echter rekening mee dat de Bond van Volkstuinders van ons eist dat de verkoop van tuinen geschiedt op basis van het langst bestaande lidmaatschap en/of de eerste belangstellende. Het tuinhuis en de tuin zijn door twee commissies van het tuinpark, te weten de Bouw- en Taxatiecommissie en de Tuincommissie getaxeerd, hieruit volgt een taxatiewaarde van de tuin met opstallen die tevens de maximale aankoop/verkoopprijs aangeeft, lager mag,  hoger dus niet!

 

De overname van eventuele inventaris is een zaak tussen de verkoper en koper en het tuinpark heeft hier dus geen inspraak in of bemoeienis mee. De gehele financiële afhandeling (excl. inventaris) verloopt via het penningmeesterschap van het tuinpark, de koper betaalt dus aan het tuinpark en het tuinpark betaalt weer aan de verkoper. De verkoper ontvangt daarvoor van het tuinpark een

 

Eindafrekening en de koper een Aankooprekening, waarbij ook een groot deel van de kosten van het lopende jaar pro rato worden verrekend tussen verkoper en koper en de koper tevens entreegeld en bondscontributie in rekening gebracht krijgt onder aftrek van de eerder betaalde aspiranten-contributie. De Eindafrekening en de Aankooprekening zijn bij eventuele verschillen in prijzen, afwijkende afspraken, afwijkende vermeldingen op de website en/of de mededelingenborden leidend.

 

 'Onderhandse' verkoop is niet toegestaan conform het beleid van de Bond van Volkstuinders. Financiële afhandeling loopt via de bond van volkstuinders.

 

Tot het moment dat de tuin na verkoop daadwerkelijk is overgedragen blijven alle rechten en plichten ten aanzien van het lidmaatschap van kracht. Dit betreft ook het te verrichten verplicht algemeen werk en het onderhoud aan de eigen tuin.


Opmerking: De Bouw- en taxatiecommissie heeft alleen zitting en/of vergadering binnen het tuinseizoen van 1 april tot 1 oktober.

Met bovenstaande hopen wij uw vragen volledig te hebben kunnen beantwoorden. Indien u toch nog vragen mocht hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen via het bestuur: bestuuronslustoord@gmail.com

WIP

Algemeen Werk

Werkbeurten agenda 2022

#

Tuin nr.

1e werkbeurt

2e werkbeurt

3e werkbeurt

4e werkbeurt

A

1 t/m 44

26 maart

14 mei

2 juli

20 augustus

B

45 t/m 89

2 april

21 mei

9 juli

27 augustus

C

90 t/m 134

9 april

28 mei

16 juli

3 september

D

135 t/m 178

16 april

4 juni

23 juli

10 september

E

179 t/m 223

23 april

11 juni

30 juli

17 september

F

224 t/m 267

30 april

18 juni

6 augustus

24 september

G

268 t/m 314

7 mei

25 juni

13 augustus

1 oktober

Verhindered?

 

Lees de werkbeurten règlement: PDF

 

Mocht u verhinderd zijn dient u zich minimaal 24 uur van te voren af te melden. Dit kan door middel van een mail naar:

 

bestuuronslustoord+werkbeurten@gmail.com 

 

Het inhalen van de verplaatste werkbeurt dient vóór de volgende werkbeurt plaats te vinden en de inhaal datum dient van te voren te worden gemeld via de mail.

 

Huishoudelijk reglement Tuinpark “Ons Lustoord” - PDF

 

Statuten en regelmenten Bond van Volkstuinders BVV 2017-08-16

 

Bouwreglement Bond - PDF

Contact

gallery/internal-map

Tuinpark Ons Lustoord Verbindingsweg 1
1114BG  
Amsterdam-Duivendrecht

bestuuronslustoord@gmail.com

* Adres voor de autonavigatie: Duivendrecht Verbindingsweg, nummer: 'willekeurig'.
* Google maps: Verbindingsweg - Ouder-Amstel